ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ – ਵਰਿੰਦਰ

ਜਦੋਂ ਰਮਨ ਨੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰੰਗੀਨ ਪੋਸਟਰ ਵਿਖਾਇਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਰਵਾਜ਼’ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ’ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟਰਿੱਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਰਿੱਪ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨੀਂ ਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂ”। ਜੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ… Continue reading ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ – ਵਰਿੰਦਰ